College of Humanities and Social Sciences

Talakayang CHSS (updated)

Written by Rene Estremera. Posted in News

IMG 1622

Organizers and student audiences at the closing of Talakayang CHSS  

Multi-disciplinary researchers of the College of Humanities and Social Sciences delivered their findings and recommendations in the "Talakayang CHSS" held on March 12, 2024, at the CHSS Audio-Visual Room. Associate Professor Dennis Sumaylo of the Department of Humanities explained how geographically isolated and disadvantaged areas remain vulnerable to natural hazards due to the "Digital Divide." Assistant Professor Ryan Songcayauon of the Department of Architecture showed how the college could accommodate the increased enrollment of the "Road to 5K" program with cooperation among faculty and students. Instructor Malaya Lapina of the Department of Social Sciences disclosed that gender-safe spaces are defined by social relations rather than physical spaces. Instructor Jeffrey Javier of the Department of Humanities pointed out how local topographic features featured in poetry using adopted languages could displace local cultures. Finally, Assistant Professor Jezreel Abarca of the Department of Human Kinetics advocated the use of "Laban" notation to document the indigenous dances whose practitioners are decreasing in number.                 

IMG 1489
Ms. Judith de Asis plays Assoc. Prof. Dennis Sumaylo's video recording 
IMG 1501
Asst. Prof. Ryan Songcayauon 
IMG 1527
Instructor Malaya Lapina
IMG 1542
Instructor Jeffrey Javier
IMG 1566
Asst. Prof. Jezreel Abarca
IMG 1617
Alta

Ang bawat isa sa atin ay kumikilos sa loob ng mga espasyo. Maaaring ang mga espasyong ito ay ating hinaharaya sa parehong materyalidad at relasyonalidad ng mga ito o maaari ring tinitingnan natin sa ugnayan, kaibahan, at salungatan ng material at relasyon. Masalimuot ang usapin tungkol sa espasyo, ang bawat disiplina ay mayroong iba't ibang pagdalumat tungkol dito na maaaring konektado o hindi ang bawat isa. Sa ganang ito, layunin ng Talakayang CHSS na magbukas ng oportunidad na ilatag ng bawat disiplina sa ilalim ng ating kolehiyo ang kanilang sariling paglilirip tungkol sa espasyo. Binubuksan ng talakayang ito ang mga katanungang: Paano ba natin dapat intindihin ang espasyo sa lente ng CHSS? At paano ito makatutulong sa pagpanday ng isang espasyong sensitibo sa danas ng lahat?

3
4
5
6
7

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker